Start
Upplevelser
Mjöd
Priser
Våra Väderingar
Kontakt
menu let's go viking logo

Mjöd

mjöd

Mjöd som är en form av honungsvin är en av dom äldsta alkoholhaltiga dryckerna i världen.

Det var inte bara vikingar som drack mjöd i äldre tider.
Det äldsta spåret av en jäst dryck innehållande honung är från Kina ca 7000 f.Kr, och den äldsta text där mjöd omnämns är Rigveda från Indien 1700–1100 f.Kr.

Mjöd har funnits i nästan alla forna kulturer. Mesopotamier, egyptier, greker, romare, och mayaindianer hade alla någon form av mjöd och nästan alltid ansågs det vara gudarnas dryck.

Hur omfattande människornas mjöddrickande var under vikingatiden är dock mindre känt. Det äldsta arkeologiska fyndet i Norden är ett kärl från bronsåldern som påträffats i Danmark vari det finns rester av jäst dryck beredd på bland annat lingon och honung. Dessa rester har tolkats som någon form av mjöd.

Mjödet tros ha varit en dyr högprestigedryck som främst konsumerades vid högtider eller användes som gåva för att säkra allianser.